×
×

Caring for older people at home

Caring for older people at home

Since the last few decades life expectancy has risen across Europe and the proportion of elderly people in the general population has increased in the majority of countries and continues to rise further in the coming decades...


Lansarea etapei de pilotare a proiectului Carer+ in România

Evenimentul a avut loc în localitatea Lupeni, județul Hunedoara și la acesta au participat peste 20 de îngrijitori la domiciliu (voluntari)/viitori cursanți în cadrul proiectului CARER+. Cu ocazia participării la acest eveniment aceștia au primit materiale și informații cu privire la procesul de pilotare derulat în cadrul proiectului și au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri detaliate referitoare la acest subiect.


Pages