×
×

Apvienotā Karaliste

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Apvienotā Karaliste

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  62 989 551

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  11.7%

   

  2012

  12.2%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  4.1%

   

  2012

  4.8%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  24.1

   

  2001

  24.3

   

  2012

  25.9

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  29.63

   

  2030

  34.83

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  79.1

  Sievietes

   

  83.1

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  18.6

  Sievietes

   

  21.2

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  65.2

  Sievietes

   

  65.2

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  40.8

  Sievietes

   

  35.0

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  56.7%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Apvienotā Karaliste

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  No iemaksām neatkarīga valsts finansēta sistēma, kas nodrošina naudas pabalstus un atbalstu natūrā (sociālo aprūpi) veciem cilvēkiem un invalīdiem, kā arī viņu aprūpētājiem.

  Vietējās varas iestādes ir atbildīgas par savu iedzīvotāju vajadzību noskaidrošanu un pakalpojumu izveidošanu, lai viņiem palīdzētu. Palīdzību sniedz, izmantojot publisko, privāto un brīvprātīgo sektoru.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Visi iedzīvotāji, kuriem nav ierobežojumu uzturēties AK, un kuriem ir nepieciešama aprūpe.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Formālā sociālā aprūpe tiek sniegta pašu aprūpējamo mājās, aprūpes namos, dienas aprūpes centros, slimnīcās, vai plašākā kopienā, izmantojot publisko, privāto un brīvprātīgo sektoru. Patstāvīgu neformālo aprūpi var sniegt laulātie/partneri, ģimenes locekļi vai citi draugi un radinieki.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Aprūpētāja atbalsts var tikt izmaksāts, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri aprūpē nespējīgās personas. Aprūpētājam nav obligāti jābūt radiniekam vai jādzīvo kopā ar aprūpējamo personu. Apjoms: GBP58.45 (€73) nedēļā.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Stacionārā aprūpe Anglijā cilvēkiem, kuru īpašums (ieskaitot ģimenes mājas vērtību) pārsniedz GBP 23 250 (€28 966), ir jāsedz pašiem. Valsts atbalsta līmenis un veids tām personām, kuru īpašums nepārsniedz šo robežu, ir atkarīgs no viņu vajadzībām un ienākumiem. Personas, kuras saņem aprūpi vai citus pakalpojumus ārpus stacionārām municipālām institūcijām, maksā saprātīgu maksu, atkarībā no spējas maksāt pēc municipalitātes lēmuma.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Apvienotā Karaliste

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  27 300

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  6.7%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.56%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  21.8%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Obligātā valsts pensiju shēma (cilvēkiem, kas ir sasnieguši valsts pensiju vecumu) ir izveidota no vienotās likmes valsts pamatpensijas, no valsts papildpensijas, kas atkarīga no izpeļņas (State Earnings-Related Pension Scheme (SERPS) un valsts otrā pensija, kas reformēja SERPS pēc 2002.g.aprīļa) un no Diferencētā pensionēšanās pabalsta, kas ir atkarīgs no izpeļņas. Personām, kas ir sasniegušas pensionēšanās vecumu, var tikt maksāts no nodokļiem finansēts pensiju kredīts atkarībā no personas finansiālās situācijas.

  Brīvprātīgās papildpensiju shēmas var aizvietot pabalstus, ko sniedz valsts papildpensijas.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Valsts pensionēšanās vecums: vīrieši - 65 gadi, sievietes - 60 gadi (līdz 2010.g. 5. aprīlim).

  No 2010.g. 6. aprīļa valsts pensionēšanās vecums sievietēm pakāpeniski pieaug līdz sasniegs 65 gadus 2018.g. novembrī.

  No 2018.g. decembra valsts pensionēšanās vecums sievietēm un vīriešiem sāks pieaugt, lai sasniegtu 66 gadus 2020.g. oktobrī.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (darba ņēmēji un darba devēji)

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Nav

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’)

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  No nodokļiem finansēti nacionālā mēroga veselības pakalpojumi visiem iedzīvotājiem.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Dažām iedzīvotāju grupām ir pieejami taloni briļļu iegādei: bērniem vecumā līdz 16 gadiem vai līdz 19 gadiem, ja turpina pilna laika izglītošanos, personām (vai viņu partneriem), kuras saņem ar ienākumiem saistītu Nodarbinātības un Atbalsta pabalstu (ESA), vai ar ienākumiem saistītu Darba meklētāja pabalstu, vai pensiju kredītu vai arī nodokļu kredītu un atbilst noteikumiem, kā arī tās, kurām ir zemi ienākumi un ir derīgs HC2 (pilna palīdzība) vai HC3 (daļēja palīdzība) sertifikāts, un vēl arī tās, kurām ir nepieciešamas kompleksas lēcas.

  Šīm kategorijām ir bezmaksas redzes pārbaudes, tāpat kā cilvēkiem vecākiem par 60 gadiem, tiem, kuri ir reģistrēti kā neredzīgi vai vājredzīgi, tiem, kuriem ir diagnosticēts diabēts vai glaukoma, personām, vecākam par 40 gadiem gadījumā, ja to brāļiem, māsām, vecākiem vai bērniem ir diagnosticēta glaukoma, kā arī tiem, kurus oftalmologs ir iedalījis glaukomas riska grupā. Citi maksā privāti.

  Slimnīcu acu servisa pacientiem tiek pārbaudīta redze bez maksas un tiek sniegta iespējama palīdzība briļļu vai kontaktlēcu iegādē. Kara invalīdi var pieprasīt atmaksāt ārstēšanas izdevumus (par savu atzīto invaliditāti).

  Protēzes, redzes pārbaudes, brilles un dzirdes aparāti. Nav jāmaksā par tiem, ko izsniedz Nacionālais Veselības serviss.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

   

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  3.0%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  63.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  60.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  32.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  58.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  40.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  8.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  84.0%

  Katru dienu

   

  73.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  52.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  43.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  20.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  80.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  77.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  37.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  27.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  36.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  38.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  34.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  12.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  26.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  2.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  14.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  3.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  75.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  5.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  3.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  20.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  32.0%