×
×

Beļģija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Beļģija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Slimības un invaliditātes apdrošināšana: Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma darba ņēmējiem.

  Aprūpes apdrošināšana (Zorgverzekering/Assurance soins):

  Flandrijas aprūpes apdrošināšanas sistēmu izveidoja Flandrijas valdība papildus eksistējošajai sociālās apdrošināšanas sistēmai. Aprūpes apdrošināšana nodrošina iespēju aprūpes apdrošināšanas fondam uzņemties atbildību (ikmēneša pabalsta formā), segt daļu no izmaksām, kas saistītas ar asistenta un nemedicīniska rakstura pakalpojumiem. Aprūpes apdrošināšana tiek finansēta no dalībnieku iemaksām.

  Invalīdu pabalsti (allocations aux personnes handicapées/tegemoetkomingen aan gehandicapten), integrācijas pabalsti (allocation d'intégration/integratietegemoetkoming) un pabalsti palīdzībai veciem cilvēkiem (allocation pour l'aide aux personnes âgées/tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden):
  sociālās palīdzības shēma, ko finansē valsts budžets.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Slimības un invaliditātes apdrošināšana:

  Veselības aprūpe:

  Visi algoti darbinieki un speciāli noteiktas kategorijas, tādas kā:

  ·   pensionāri (ieskaitot atraitnes un atraitņus, bāreņus un invalīdus),

  ·   bezdarbniekus,

  ·   invalīdus,

  ·   augstāko mācības iestāžu studentus,

  ·   noteiktus garīdzniecības un reliģisko kopienu locekļus,

  ·   personas, kas uzskaitītas fizisko personu nacionālā reģistrā,

  ·   noteiktus kādreizējo Āfrikas publisko iestāžu darbiniekus,

  ·   visas pašnodarbinātās personas, kas pakļautas obligātajai veselības apdrošināšanai.

  Slimības pabalsti un invaliditāte: Visi darbinieki, kas strādā ar darba līgumu un saistītās to kategorijas.

  Aprūpes apdrošināšana (Zorgverzekering/Assurance soins):
  Personas, kas dzīvo holandiešu valodas apgabalā (obligāta iesaiste) un tās personas, kas dzīvo galvaspilsētas Briseles bilingvālā reģionā (brīvprātīga iesaiste).

  Integrācijas pabalsts (allocation d'intégration/ integratietegemoetkoming) un pabalsts palīdzībai veciem cilvēkiem (allocation pour l'aide aux personnes âgées/tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden):

  Integrācijas pabalsts tiek piešķirts personām ar invaliditāti no 21 gada vecuma līdz 65 gadu vecumam iesnieguma iesniegšanas brīdī, ja viņām ir konstatēts autonomijas līmeņa samazinājums.   

  Pabalsts palīdzībai veciem cilvēkiem tiek piešķirts invalīdiem vecākiem par 65 gadiem, ja viņiem ir konstatēts autonomijas līmeņa samazinājums.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Aprūpes apdrošināšana (Zorgverzekering/Assurance soins):

  Aprūpe mājās: apmaksāta nemedicīniska palīdzība, ko sniedz palīdzības mājas dienesti.

  Sabiedrības aprūpe: aprūpe, ko brīvprātīgi sniedz tuvs radinieks vai draugs.

  Aprūpe speciālās iestādēs, personas, kuras uzturas:

  ·   atpūtas namā, atpūtas un apkopes namā, psihiatriskās apkopes namā Flandrijā vai Briselē;

  ·   iestādē Beļģijā, bet ne Flandrijā, kura piedāvā palīdzību un pakalpojumus līdzīgus iepriekš aprakstītajiem, un kura savu darbību veic legāli;

  ·   iestādē ārpus Beļģijas Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomiskajā Savienībā vai Šveicē, kura piedāvā palīdzību un pakalpojumus līdzīgus kā atpūtas nami, atpūtas un apkopes nami, psihiatriskās apkopes nami vai citas psihiatriskās aprūpes institūcijas, un kuras savu darbību veic legāli.

  Slimības un invaliditātes apdrošināšana, integrācijas pabalsts (allocation d'intégration/ integratietegemoetkoming) pabalsts palīdzībai veciem cilvēkiem (allocation pour l'aide aux personnes âgées/tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden): Medicīnisks atbalsts, ko nodrošina mājās vai institūcijās, sniedzot apkopšanas pakalpojumus vai psihoterapiju saskaņā ar slimības un invaliditātes apdrošināšanas izcenojumiem. Neformālu aprūpētāju nav. 

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

  Aprūpētājiem nav speciāla atbalsta.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Slimības un invaliditātes apdrošināšana: Izmantotājam nav jāpiedalās apmaksā.

  Aprūpes apdrošināšana (Zorgverzekering/Assurance soins):
  Jāpiedalās nav, bet ik gadus ir jāiemaksā € 25  (€ 10 tiem, kuri ir iekļauti slimības apdrošināšanas priekšrocību shēmā).

  Integrācijas pabalsts (allocation d'intégration/ integratietegemoetkoming) un pabalsts palīdzībai veciem cilvēkiem (allocation pour l'aide aux personnes âgées/tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden): Izmantotājam nav jāpiedalās apmaksā.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Beļģija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  6.9%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  65.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  61.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  29.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  59.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  36.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  6.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  78.0%

  Katru dienu

   

  65.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  56.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  50.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  13.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  78.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  70.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  37.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  25.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  35.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  39.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  29.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  12.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  26.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  22.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  8.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  71.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  1.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  4.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  13.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  26.0%