×
×

Dānija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Dānija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  5 580 516

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  10.8%

   

  2012

  13.2%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  4.0%

   

  2012

  4.1%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  23.2

   

  2001

  22.2

   

  2012

  26.7

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  31.42

   

  2030

  37

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  77.8

  Sievietes

   

  81.9

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  17.3

  Sievietes

   

  20.1

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  63.6

  Sievietes

   

  59.4

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  41.0

  Sievietes

   

  37.9

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  59.5%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Dānija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Universāla, no nodokļiem finansēta shēma.

  Katrs iedzīvotājs, neatkarīgi no savām iespējām maksāt, ir tiesīgs saņemt personīgu un praktisku atbalstu, ja viņš/a patstāvīgi nevar veikt pamata ikdienas dzīves aktivitātes.

  Aprūpes pakalpojumu sistēma ir decentralizēta: atbildība par personīga un praktiska atbalsta sniegšanu gulstas uz vietējās varas iestādēm. Tām ir jāizskata visi personīga un praktiska atbalsta pieprasījumi. Vietējās varas iestāžu lēmumiem ir jābalstās uz atbalsta nepieciešamības individuālu novērtējumu. Sūdzības par personīgā un praktiskā atbalsta sniegšanu ir jāadresē vietējai sūdzību padomei ar iespēju apelēt Sociālo sūdzību birojā.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Katrs pilsonis var saņemt personīgu un praktisku atbalstu, ja viņš/a pastāvīgi dzīvo Dānijā un nevar veikt pamata praktiskās aktivitātes, lai viņš varētu palikt savā mājā cik ilgi iespējams un tiktu kavēts viņa/s tālākais fiziskās un mentālās veselības zudums.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Ilglaicīgu aprūpi parasti nodrošina sektora publiskas vai privātas organizācijas darbinieki. Vietējās varas iestādēm obligāti jāizveido attiecīgā struktūra un jānosaka publisko un privāto pakalpojumu sniedzēju uzdevumi personīgā un praktiskā atbalsta sniegšanā.

  Municipalitātes ir atbildīgas par uzdevumu vadības kvalitātes nodrošināšanu un dokumentāciju.

  Municipalitātes tiek aicinātas iesaistīt neformālos aprūpētājus, lai tie uzņemtos atbildību. Neformālie aprūpētāji var būt laulātie, partneri, citi mājsaimniecības locekļi, radinieki, draugi, kaimiņi un citas personas, ar kurām atkarīgajai personai ir sociālas attiecības.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Darba spējīga persona, kura vēlas uzņemties aprūpi par tuvu saistītu personu, kura cieš no nopietnas invaliditātes,  var tikt pieņemta darbā municipalitātē, kur aprūpējamā persona dzīvo.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

  Personīgais un praktiskais atbalsts parasti ir bez maksas. Bet var būt gadījumi, kad aprūpes saņēmējs maksā par īslaicīgu aprūpi. Līdzmaksājumu apjoms ir atkarīgs no mājsaimniecības ienākumiem.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Dānija                          

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  31 500

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  9.4%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  1.7%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  16.0%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Sociālās pensijas (Folkepension):

  No nodokļiem finansēta universālā aizsardzības shēma, kas aptver visus iedzīvotājus ar vienotas likmes pensijām, kuras ir atkarīgas no uzturēšanās laika perioda.

  Papildpensijas (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP):

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, kas tiek finansēta no iemaksām, ko veic darba ņēmēji un citas speciālas grupas, un kura nodrošina no iemaksu apjoma atkarīgas pensijas.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Sociālās pensijas (Folkepension): 65

  Papildpensijas (arbejdsmarkedets tillægspension) ATP): 65

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Sociālās pensijas (Folkepension): Nodokļi

  Papildpensijas (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP):
  Iemaksas (darba ņēmēji un darba devēji).

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Personas līdz 63 vai 65 gadu vecumam, atkarībā no tā, kad tās saņem sociālo pensiju, var pievienoties apdrošināšanas fondam un saņemt pabalstu.   

  Brīvprātīgās agrās pensionēšanās shēma.

  Līdzīgs atbalsts ir paredzēts arī personām, kuras ir nodarbinātas elastīgā darbā (fleksydelse).

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Sociālās pensijas (Folkepension): Paaudžu solidaritātes sistēma (finansējums no nodokļiem, ’pay as you go’).

  Papildpensijas (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP): fondētas.

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  No nodokļiem finansēti universāli publiskie veselības pakalpojumi visiem iedzīvotājiem.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Slimnīcu pacientiem medicīniskie līdzekļi un ārstniecība tiek sniegta bez maksas, ja tie ir ārstēšanas slimnīcā sastāvdaļa.

  Dzirdes aparāti ir bez maksas, ja tos izsniedz slimnīcās. Tos var arī saņemt no sertificētiem privātiem piegādātājiem ar subsīdiju līdz  DDK 5,607 (€754).

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Dānija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  3.7%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  n/a

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  n/a

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  n/a

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  65.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  31.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  6.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  n/a

  Katru dienu

   

  n/a

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  n/a

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  n/a

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  n/a

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  88.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  80.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  57.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  13.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  54.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  16.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  51.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  20.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  26.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  19.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  6.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  79.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  6.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  2.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  14.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  34.0%