×
×

Horvātija

General information
Información General
Informations générales
Informazioni generali
Vispārīgā infromācija
Informații generale
Education and work of social carers
Educación y trabajo de cuidadores/as sociales
Formation et conditions de travail des ADV
Formazione e condizioni di lavoro delle assistenti familiari
Aprūpētāju izglītība un darbs
Educația și munca îngrijitorilor la domiciliu
Cuidados de larga duración y situación de los/as trabajadores/as sociales
L'accompagement de longue durée et les ADV
Assistenti familiari e assistenza domiciliare
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Îngrijirea pe termen lung și îngrijitorii la domiciliu
Long-term care and social workers
Social protection system of elderly people in general
Sistema de protección social para las personas mayores en general
Système de protection sociale pour les personnes agées
Il sistema dell'assistenza socio-sanitaria alla popolazione anziana
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Sistemul de protecție socială a persoanelor în vârstă, în general
Computer and Internet skills of the general population
Competencias informáticas y de internet de la población general
Maîtrise de l'informatique et d'Internet de la population dans son ensemble
Competenze informatiche e digitali
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
Competențele legate de utilizarea calculatorului și a internetului ale populației în general
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Horvātija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  4 398 150

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  N/A

   

  2012

  13.40%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  N/A

   

  2012

  3.90%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  N/A

   

  2001

  N/A

   

  2012

  25.60%

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  N/A

   

  2030

  N/A

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  73.9

  Sievietes

   

  80.4

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  15

  Sievietes

   

  18.5

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  59.8

  Sievietes

   

  61.7

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  33.6

  Sievietes

   

  28.6

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  37.10%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Horvātija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  N/A.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  N/A.                                          

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Profesionāļi sociālās labklājības centros

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Nav jāmaksā nodokļi                

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Nav

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Horvātija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  15 200

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  N/A

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  N/A

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  27.30%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Periodisks pabalsts, balstīts uz sociālās apdrošināšanas principiem un iepriekšējo izpeļņu un nodarbinātības vēsturi. Pirmais līmenis tiek finansēts uz paaudžu solidaritātes principiem un kā papildinājums tam ir otrais līmenis, kas balstās uz fondētu sistēmu.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Vīrieši: 65 gadi

  Sievietes: 65 gadi; pašreizējais pensionēšanās vecums sievietēm 60 gadi ir pakāpeniski jāpalielina par 3 mēnešiem katru gadu, sākot no  2011.g. 1. janvāra. Pārejas periods ir no 2011.g. līdz 2029.g.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Periodisks pabalsts, balstīts uz sociālās apdrošināšanas principiem un iepriekšējo izpeļņu un nodarbinātības vēsturi. Pirmais līmenis tiek finansēts uz paaudžu solidaritātes principiem un kā papildinājums tam ir otrais līmenis, kas balstās uz fondētu sistēmu.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Nav atsevišķa atbalsta

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  N/A.
   

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Sistēma ar atbalstu natūrā tiek finansēta no iemaksām un ir pieejama noteiktām iedzīvotāju kategorijām un viņu apgādājamiem. Obligātā  apdrošināšana sedz palīdzību zināmā apjomā, pārējais ir jāsedz pacientam pašam vai pacienta brīvprātīgajai papildu apdrošināšanai. 

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Obligātā veselības apdrošināšana sedz pilnu cenu vai arī samazina pacienta iemaksu.