×
×

Luksemburga

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Luksemburga

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  524 853

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  10.9%

   

  2012

  10.1%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  3.0%

   

  2012

  3.9%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  19.3

   

  2001

  20.7

   

  2012

  20.3

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  23.12

   

  2030

  29.98

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  78.5

  Sievietes

   

  83.6

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  17.8

  Sievietes

   

  21.6

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  65.8

  Sievietes

   

  67.1

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  35.2

  Sievietes

   

  28.5

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  39.3%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Luksemburga

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Obligātā sociālā apdrošināšana, kas tiek finansēta no sociālajām iemaksām un valsts ieguldījuma. Nodrošina pensijas visām par atkarīgām atzītām personām, neatkarīgi no vecuma, ienākumiem vai dzīves vietas.

  Atbalsts atkarības apdrošināšanas ietvaros tiek sniegts natūrā.  Atbalsts natūrā var tikt daļēji pārvērsts naudas pabalstā. Persona var izvēlēties jauktu atbalstu (atbalsta natūrā un naudas pabalsta kombinācija).

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Atbalsts tiek sniegts visām slimības apdrošināšanas aptvertām  personām.

  Iespējama brīvprātīga apdrošināšana.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji:

  Atkarības apdrošināšana nodrošina četrus profesionālo pakalpojumu sniedzēju veidus:

  ·   asistentu pakalpojumu un aprūpes tīkli;

  ·   pusstacionāri centri;

  ·   asistentu pakalpojumu un aprūpes institūcijas ar pastāvīgu uzturēšanos tajās;

  ·   asistentu pakalpojumu un aprūpes institūcijas ar neregulāru uzturēšanos tajās.

  Pakalpojumu sniedzējiem atkarības apdrošināšanas ietvaros jāiegūst akcepts no atbilstošās ministrijas, kurš atļautu tiem nodarboties ar asistentu pakalpojumiem un aprūpi. Bez tam, tiem, parakstot asistentu pakalpojumu un aprūpes līgumu, ir jāpakļaujas strukturāliem noteikumiem, kuri nosaka viņu tiesības un pienākumus.

  Neformālie aprūpētāji:

  Atbalstu un aprūpi atkarīgā persona var saņemt no savu sociālo aprindu vienas vai vairākām personām, kuras spēj nodrošināt nepieciešamo atbalstu un aprūpi. Šīs personas var būt ģimenes locekļi, radinieki, kaimiņi vai draugi. Tā var būt arī persona, kuru atkarīgā persona apmaksā kā darba ņēmēju.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Pensiju apdrošināšanas iemaksa par neformālo aprūpētāju.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Aprūpes saņēmējam nav nekādu līdzmaksājumu.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Luksemburga

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  68 100

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  8.6%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.00%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  4.7%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Obligātās sociālās apdrošināšanas shēma aktīvajiem iedzīvotājiem (darba ņēmēji un pašnodarbinātie), ko finansē iemaksas un valsts budžeta līdzdalība. Shēma nodrošina pensijas, kas atkarīgas no apdrošināšanas stāža (vienota likme) un no iemaksām (atkarība no izpeļņas).

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  65 gadi

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (apdrošinātās personas un darba devēji), kā arī valsts subsīdijas.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Pirmspensionēšanās kompensācija (indemnité de préretraite), kas ļauj uzņēmumiem atlaist struktūrāli nevajadzīgos darbiniekus un atjaunot uzņēmuma darbinieku vecuma struktūru. Agras pensionēšanās pasākumi tiek piemēroti arī nakts un maiņu darba gadījumā. Šo kompensāciju maksā darba devēji un daļēji atmaksā bezdarba fonds.

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Parastā sistēma ar pensijām, ko finansē no iemaksām.

   

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma sociālo pabalstu saņēmējiem un aktīvajiem iedzīvotājiem (darba ņēmēji un pašnodarbinātie), ko finansē no iemaksām.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Iepriekš jāsaskaņo ar slimību fondu: atlīdzināšana atkarībā no kolektīvajā līgumā noteiktajiem tarifiem.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Luksemburga

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  2.4%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  78.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  81.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  55.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  66.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  39.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  9.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  90.0%

  Katru dienu

   

  81.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  63.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  61.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  15.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  88.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  81.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  42.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  39.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  52.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  18.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  41.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  32.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  25.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  21.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  9.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  82.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  6.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  1.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  20.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  27.0%