×
×

Drošības sajūta

Drošības sajūta katram sabiedrības loceklim ir ļoti svarīga. Šī drošības sajūta var dažāda:

Drošība, ka tavu īpašumu neviens neaizskars

Drošība, ka tavu veselību neviens neietekmēs;

Drošība, ka tava veselība un dzīvība ir pasargāta.

Cilvēka drošība var tikt dažādi nodrošināta, gan fiziski, gan morāli. 

        

Latvian

Drošības sajūta

Drošības sajūta

Drošības sajūta katram sabiedrības loceklim ir ļoti svarīga. Šī drošības sajūta var dažāda:

Drošība, ka tavu īpašumu neviens neaizskars