×
×

Malta

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

   

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  417 520

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  9.9%

   

  2012

  12.8%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  2.4%

   

  2012

  3.6%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  15.7

   

  2001

  18.1

   

  2012

  23.9

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  31.75

   

  2030

  39.22

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  78.6

  Sievietes

   

  82.9

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  17.6

  Sievietes

   

  20.9

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  70.3

  Sievietes

   

  70.7

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  39.1

  Sievietes

   

  22.3

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  31.7%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Malta

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Universāla tiesību shēma, kas pamatojas uz dzīves vietu, vecumu un nepieciešamību. Speciālas shēmas nav, bet ilglaicīgās aprūpes risks tiek segts ar dažādām shēmām, kuras nodrošina naudas pabalstus un atbalstu natūrā, ko organizē gan centralizēti, gan vietējā līmenī. Tiek sniegti naudas pabalsta un atbalsta natūrā pakalpojumi kopā. Daļēji tie tiek sniegti atkarībā no finansiālā stāvokļa, bet  arī pamatojoties uz nepieciešamību. Šis atbalsts tiek finansēts no vispārējiem nodokļiem.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Visi pastāvīgie iedzīvotāji.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Aprūpes nodrošināšana ir profesionāļu, speciālistu, ģimenes locekļu un draugu atbildība. Publiskajās un privātajās slimnīcās un institūcijās pakalpojumus sniedz ārsti, medmāsas, paramediķi un veselības asistenti. Šīs institūcijas ir gan centralizētās, gan vietējās. Zināmu skaitu vecāku cilvēku vai citu personu, kurām ir vajadzīga Ilglaicīgā aprūpe, aprūpē ģimenes locekļi vai nu pacienta mājās vai aprūpētāja mājās. 

  Neformālie aprūpētāji:

  Lielāko tiesu tie ir ģimenes locekļi, kas aprūpē personas viņu mājās.

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji:

  Ārsti, paramediķi un speciālisti nodrošina aprūpi stacionāros un pusstacionāros centros.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Aprūpētāja pensija (Pensjoni tal-Wens) tiek maksāta personai, kura ir vai nu neprecēta vai atraitnis/ne un kura sniedz pilna apjoma aprūpi slimam radiniekam, kurš ir saistīts pie gultas vai invalīdu krēslā un dzīvo tajā pašā mājsaimniecībā. Pabalsta apjoms ir €98,69 nedēļā un tas tiek maksāts aprūpētājam.

  Aprūpētāja pabalsts (Ghajnuna Socjali) tiek maksāts personai, kura ir vai nu neprecēta vai atraitnis/ne un kura sniedz pastāvīgu aprūpi slimam radiniekam, kurš dzīvo tajā pašā mājsaimniecībā. Pabalsta apjoms ir €71,57 nedēļā un tas tiek maksāts aprūpētājam.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Ir paredzēts, ka personas, kuras saņem aprūpi natūrā, maksā par mantām vai pakalpojumiem šādā apjomā:

  Aprūpe mājās:

  ·   € 2,33 nedēļā, ja ir neprecējies, bez maltītēm,

  ·   € 3,49 nedēļā, ja ir neprecējies, ar maltītēm, 

  ·   € 3,49 nedēļā, ja ir pāris, bez maltītēm, 

  ·   € 5,24 nedēļā, ja ir pāris, ar maltītēm.

  ·   Pievestās maltītes: €2,21 par maltīti. 

  Izpalīgu pakalpojums: cenas mainās atkarībā no darbiem un klientam ir jānodrošina materiāli.

  Nesaturēšana: Normālie un sevišķi absorbējošie autiņi no  € 0,17 līdz € 0,27 atkarībā no izmēra.

  Pusstacionārā aprūpe:

  Dienas aprūpes centru apmeklētāji maksā no € 2,33 līdz € 5,82 mēnesī.

  Stacionārā aprūpe:

  Vecu ļaužu namu iemītnieki maksā 80% no savas pensijas un 60% no saviem atlikušajiem tīrajiem ienākumiem, pie tam iemītnieka rīcība ir jāpaliek ne mazāk kā € 1398 gadā (pensija un citi ienākumi). Tātad iemītnieki turpina saņemt savu pensiju ar mēneša iemaksas atskaitījumu.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Malta

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  21 500

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  8.3%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.52%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  18.1%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, kas tiek finansēta ar aktīvo iedzīvotāju (darba ņēmēju un pašnodarbināto) iemaksām, nodrošina ar izpeļņu saistītu pensiju, kas atkarīga no iemaksu apjoma un apdrošināšanas stāža.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  -    Personām, kas dzimušas pirms 1952.g.: vīrieši - 61 gads, sievietes - 60 gadi. Sievietēm ir iespēja pensionēties 61 gada vecumā, ja viņas to vēlas. 

  -    Personām, kas dzimušas no 1952. līdz 1955. kalendārajam gadam: vīrieši un sievietes 62 gadi.

  -    Personām, kas dzimušas no 1956. līdz 1958. kalendārajam gadam: vīrieši un sievietes: 63 gadi. 

  -    Personām, kas dzimušas no 1959. līdz 1961. kalendārajam gadam: vīrieši un sievietes: 64 gadi.

  -    Personām, kas dzimušas 1962,g, 1.janvārī vai vēlāk: vīrieši un sievietes: 65 gadi.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Vispārējās darba devēju, darba ņēmēju, pašnodarbināto personu un valsts iemaksas.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Nav sevišķu priekšrocību.

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’)
   

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Universāla sistēma, ko finansē valdība, darba devēji un darba ņēmēji. Visas personas, kuras aptver 1956.g. Nacionālais Apdrošināšanas likums, ir tiesīgas uz bezmaksas veselības aprūpi.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Bezmaksas redzes pārbaudes tiek piedāvātas visām personām, kuras aptver primārā veselības aprūpe. Turpretī redzes palīglīdzekļi un brilles tiek piedāvātas tikai Rozā kartes īpašniekiem. Kontaktlēcas tiek atlīdzinātas tikai speciālos gadījumos. Dzirdes aparāti ir pieejami arī tikai Rozā kartes īpašniekiem.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Malta

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  4.4%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  56.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  58.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  36.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  46.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  20.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  7.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  66.0%

  Katru dienu

   

  57.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  41.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  41.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  14.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  67.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  61.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  44.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  30.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  39.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  33.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  20.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  11.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  31.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  7.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  1.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  57.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  3.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  2.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  18.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  17.0%