×
×

Nīderlande

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Nīderlande

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  16 730 348

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  10.4%

   

  2012

  12.1%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  3.2%

   

  2012

  4.1%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  18.6

   

  2001

  20.1

   

  2012

  24.4

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  30.79

   

  2030

  40.25

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  79.4

  Sievietes

   

  83.1

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  18.1

  Sievietes

   

  21.2

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  64

  Sievietes

   

  59

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  41.7

  Sievietes

   

  36.4

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  56.1%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Nīderlande

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Sociālā veselības apdrošināšanas sistēma. Tiek finansēta no visu pastāvīgo iedzīvotāju iemaksām, kā arī no to ārzemnieku iemaksām, kuri strādā Nīderlandē un regulāri maksā algas nodokli.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  ·   Visi pastāvīgie iedzīvotāji

  ·   Ārzemnieki, kuri strādā Nīderlandē un regulāri maksā algas nodokli. Nav iespējams brīvprātīgi apdrošināties.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Aprūpi sniedz galvenokārt institūcijas. Lai iegūtu tiesības sniegt aprūpi Vispārējā ārkārtējo medicīnisko izdevumu likuma (AWBZ) ietvaros, institūcijai ir jāiegūst akcepts un jānoslēdz līgums ar organizāciju, kura nodrošina šī likuma realizāciju. Apdrošinātās personas, kurām ir indicēta Ilglaicīgā aprūpes nepieciešamība, var arī pieteikties personīgās aprūpes budžetam (persoonsgebonden budget, PGB), lai varētu pirkt aprūpes pakalpojumus no neformāliem aprūpētājiem (kaimiņi vai draugi) vai no profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem (speciālās aģentūras).

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Neformāliem aprūpētājiem, kas sniedz ilglaicīgu aprūpi mājās personām, kurām ir nepieciešama Ilglaicīgā aprūpe, izmaksā €200 gadā.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Līdzmaksājumi ir stacionārās aprūpes gadījumā personām vecākām par 18 gadiem. Divu veidu līdzmaksājumi:

  ·   tā sauktā lielā iemaksa, atkarīga no ienākumiem, maksimums €2097,40 mēnesī;

  ·   tā sauktā mazā iemaksa, atkarīga no ienākumiem, maksimums €764.40 mēnesī.

   

  ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Nīderlande

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Sociālā veselības apdrošināšanas sistēma. Tiek finansēta no visu pastāvīgo iedzīvotāju iemaksām, kā arī no to ārzemnieku iemaksām, kuri strādā Nīderlandē un regulāri maksā algas nodokli.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  ·    Visi pastāvīgie iedzīvotāji

  ·    Ārzemnieki, kuri strādā Nīderlandē un regulāri maksā algas nodokli. Nav iespējams brīvprātīgi apdrošināties.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Aprūpi sniedz galvenokārt institūcijas. Lai iegūtu tiesības sniegt aprūpi Vispārējā ārkārtējo medicīnisko izdevumu likuma (AWBZ) ietvaros, institūcijai ir jāiegūst akcepts un jānoslēdz līgums ar organizāciju, kura nodrošina šī likuma realizāciju. Apdrošinātās personas, kurām ir indicēta Ilglaicīgā aprūpes nepieciešamība, var arī pieteikties personīgās aprūpes budžetam (persoonsgebonden budget, PGB), lai varētu pirkt aprūpes pakalpojumus no neformāliem aprūpētājiem (kaimiņi vai draugi) vai no profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem (speciālās aģentūras).

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Neformāliem aprūpētājiem, kas sniedz ilglaicīgu aprūpi mājās personām, kurām ir nepieciešama Ilglaicīgā aprūpe, izmaksā €200 gadā.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Līdzmaksājumi ir stacionārās aprūpes gadījumā personām vecākām par 18 gadiem. Divu veidu līdzmaksājumi:

  ·    tā sauktā lielā iemaksa, atkarīga no ienākumiem, maksimums €2097,40 mēnesī;

  ·    tā sauktā mazā iemaksa, atkarīga no ienākumiem, maksimums €764.40 mēnesī.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Nīderlande

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  32 900

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  6.5%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.72%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  6.5%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Duālā sistēma:

  Vispārēja sistēma visiem iedzīvotājiem, ko finansē no iemaksām un papildus no nodokļiem, kura nodrošina vienotas likmes pensijas, kuru apjoms ir atkarīgs no mājsaimniecības situācijas.

  Obligātā papildpensijas shēma lielākai daļai darba ņēmēju, kas bāzējas līgumā starp sociāliem partneriem.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  65 gadi

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Vispārējais vecuma pensiju likums (Algemene ouderdomswet, AOW):

  Iemaksas (darba ņēmēji un pašnodarbinātie). Papildfinansējums no vispārējiem nodokļiem.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Ienākumu uzkrājums gados vecākiem bezdarbniekiem  (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen, IOW) un Ienākumu uzkrājums gados vecākiem daļēji darba nespējīgiem bezdarbniekiem (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers, IOAW).
  Iespējama agrāka pensionēšanās kā kolektīvā līguma sastāvdaļa, atkarībā no ekonomikas sektora.

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’)

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Visiem iedzīvotājiem obligāti jāiesaistās apdrošināšanā. Eksistē divas galvenās veselības  apdrošināšanas politikas: politika, kas nodrošina pakalpojumus natūrā, un politika, kas nodrošina medicīnisko izdevumu atlīdzināšanu.

  Vispārējais ārkārtējo medicīnisko izdevumu likums (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ) ieviesa vispārējo lielāko medicīnisko risku apdrošināšanu. Visi iedzīvotāji ir apdrošināti.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Veselības apdrošinātājam iepriekš ir jāakceptē. Samaksas atlīdzināšana ir paredzēta tikai šādos gadījumos:

  ·   ortopēdiskie apavi: atlīdzina €69,50 gadā personām vecumā līdz 16 gadiem un  €139 gadā 16 gadu vecām un vecākām personām;

  Dzirdes aparāti:

  ·   pirmais pirkums: €509,50,

  ·   nomaiņa pēc 5 gadiem: €509,50,

  ·   nomaiņa pēc 6-7 gadiem: €600,50,

  ·   nomaiņa pēc 7+ gadiem: €691,

  ·   dzirdes aparāti bērniem līdz 16 gadiem: maksimums €691.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Nīderlande

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  3.7%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  n/a

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  n/a

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  n/a

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  74.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  44.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  10.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  n/a

  Katru dienu

   

  n/a

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  n/a

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  n/a

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  n/a

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  89.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  83.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  38.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  38.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  53.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  9.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  40.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  41.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  21.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  2.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  15.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  5.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  87.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  4.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  n/a

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  29.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  36.0%