×
×

Polija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Polija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  38 538 447

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  10.3%

   

  2012

  10.2%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  2.0%

   

  2012

  3.6%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  15.4

   

  2001

  18

   

  2012

  19.4

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  26.94

   

  2030

  35.24

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  72.6

  Sievietes

   

  81.1

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  15.4

  Sievietes

   

  19.9

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  59.1

  Sievietes

   

  63.3

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  34.3

  Sievietes

   

  29.2

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  36.9%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Polija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Centrālā sistēma, ko papildina reģionālā līmenī.

  Ilglaicīgo aprūpi nodrošina likumdošana par vairākiem citiem riskiem, ieskaitot vecumu, invaliditāti, veselības aprūpi, apgādnieka zaudēšanu, kā arī to nodrošina likumdošana par sociālo atbalstu.

  Ilglaicīgās aprūpes pamatā ir:

  ·   sociālais atbalsts (atbalsts natūrā),

  ·   sociālā apdrošināšana (Medicīniskās aprūpes pielikums, Dodatek pielęgnacyjny).

  Ilglaicīgā aprūpe nodrošina atbalstu natūrā un naudas pabalstus, ko finansē no valsts budžeta.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Polijā, visas vecuma grupas ir tiesīgas uz ilglaicīgo aprūpi un galvenais kritērijs ir dotās personas veselības stāvoklis, kas izriet no nespējas vai invaliditātes pakāpes, vai arī no vecuma.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Neformālie aprūpētāji:

  Laulātie, mājsaimniecības locekļi un citi radinieki vai draugi.

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji:

  Speciālisti ar profesionālu kvalifikāciju, medmāsas, darba ņēmēji sociālā atbalsta centros, citos atbalsta centros, ģimenes palīdzības namos, sociālā atbalsta namos, mājās (ilglaicīgas kopšanas gadījumi), ģimenes atbalsta centros.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Sociālā atbalsta centri maksā iemaksas par vecuma un pensiju apdrošināšanu apjomā, kas atbilst ienākuma kritērijam uz vienu personu ģimenē, par personām, kuras atstāj darbu, jo nepieciešams sniegt tiešu, personālu aprūpi ģimenes loceklim, kas sirgst ar hronisku vai nopietnu slimību, vai arī par kopā nedzīvojošu māti, tēvu vai brāļiem vai māsām, ja reālais ienākums uz aprūpējamā ģimenes locekli nepārsniedz 150% no ienākuma kritērija uz vienu personu ģimenē un persona, kas sniedz šādu aprūpi, nepiedalās obligātās vecuma vai invaliditātes pensijas apdrošināšana shēmās un nesaņem vecuma vai invaliditātes pensiju. Teiktais attiecas arī uz personām, kuras ir bezalgas atvaļinājumā, jo ir jāsniedz šāda aprūpe. Iemaksas vecuma pensijas apdrošināšanā tiek maksātas visā šādas aprūpes sniegšanas periodā, apjomā, ko nosaka attiecīgā sociālās apdrošināšanas sistēma.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Uzturēšanos sociālā atbalsta namā līdzfinansē iesaistītās personas un viņu ģimenes locekļi. Saskaņā ar noteikumiem nama iemītniekam ir jāsedz visi izdevumi, bet maksājums nedrīkst pārsniegt 70% no viņa/as ienākumiem, piedaloties ģimenei un municipalitātei. Ja uzturēšanās izdevumi nepārsniedz 70% no iemītnieka izdevumiem, ne ģimenei, ne municipalitātei nav jāpiedalās maksājumos. Ja sociālā atbalsta nama iemītnieks izdara maksājumu, kas ir mazāks nekā reālās uzturēšanās izmaksas, ģimenei ir pienākums piemaksāt, bet tikai gadījumos, ja ienākums uz vienas personas mājsaimniecību vai uz katru personu ģimenē pārsniedz 250% no ienākumu kritērija, t.i., ja šīs personas vai šīs ģimenes locekļu ienākums pēc šo maksājumu izdarīšanas nav mazāks kā 250% no atbilstošā ienākumu kritērija. Municipalitāte (gmina), no kuras dotā persona tika nodota sociālā atbalsta namā, veic maksājumu starpību starp vidējo uzturēšanās cenu atbalsta namā un maksājumiem, ko ir veicis iemītnieks un viņa ģimene. Ja personai, kas tika nodota sociālā atbalsta namā, nav ģimenes, vai ģimene nepiedalās maksājumos zemu ienākumu dēļ, municipalitāte sedz izdevumus līdz pilnai vidējai maksai par uzturēšanos šajā atbalsta namā.

  Aprūpes pakalpojumi sociālā atbalsta centros tiek apmaksāti. Maksas apjoms ir atkarīgs no ienākumiem uz vienu personu ģimenē. Daļēja vai pilnīga izslēgšana no maksājumiem atsevišķi vērtētos gadījumos ir iespējama. Personas, kuru ienākumi ir vienādi vai mazāki par ienākumu kritēriju, tiek izslēgtas no maksāšanas. Aprūpi centros un namos, kuri sniedz pusstacionārus vai stacionārus pakalpojumus, finansē municipalitātes. Aprūpes saņēmēja piedalīšanas šajā gadījumā netiek prasīta.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Polija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  16 200

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  10.8%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.22%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  14.7%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, kas tiek finansēta ar aktīvo iedzīvotāju (darba ņēmēju un pašnodarbināto) iemaksām, nodrošina ar izpeļņu saistītu pensiju, kura ir atkarīga no iemaksu apjoma un apdrošināšanas stāža.

  Speciālas shēmas policistiem, kareivjiem, prokuroriem un tiesnešiem.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Sievietes: 60 gadi

  Vīrieši: 65 gadi

  Sākot no 2013.g. 1. janvāra, pensionēšanās vecums tiks pakāpeniski paaugstināts par vienu mēnesi ik 3 mēnešus katrai vecuma grupai, līdz tas sasniegs 67 gadus vīriešiem un sievietēm. Pirmās personas, kuras skars šis pieaugums, ir dzimušās 1953.g. (sievietes) un 1949.g. (vīrieši).

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (apdrošinātās personas, darba devēji) un nodokļi.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Agras pensionēšanās pabalsts (Świadczenie przedemerytalne)

  Tilta pensija (Emerytura pomostowa)

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  1. līmenis: Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’)

  2. līmenis: fondēts.

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, kas nodrošina atbalstu natūrā aktīviem iedzīvotājiem (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) un piesaistītām grupām (pensionāri, studenti, fermeri, apdrošināto personu ģimenes locekļi).

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Veselības ministrs (Minister Zdrowia) nosaka iekārtu cenas un apdrošinātās personas līdzmaksājumu.

  Par velti vai par daļēju maksājumu (reizi ik pēc 3 vai 5 gadiem); protēzes, dzirdes aparāti un ratiņkrēsli ir bez maksas, bet no briļļu ietvaru un lēcu cenas no 30% līdz 50% maksā apdrošinātā persona.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Polija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  9.2%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  52.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  47.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  24.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  42.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  21.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  8.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  59.0%

  Katru dienu

   

  46.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  32.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  32.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  5.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  64.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  47.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  27.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  25.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  23.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  16.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  33.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  14.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  19.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  7.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  2.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  49.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  5.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  5.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  9.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  18.0%