×
×

Produkti un pakalpojumi

Latvian

Projekta pakalpojumi

Mūsdienās gandrīz ikviens var saņemt pakalpojumu ‘’aprūpe mājās’’. Tomēr liela daļa senioru vēl aizvien ir spiesti pamest savu dzīvesvietu un doties uz pansionātiem vai ap-rūpes centriem nepietiekoši labas aprūpes dēļ.