×
×

Slovākija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Slovākija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  5 404 322

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  9.6%

   

  2012

  9.9%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  1.9%

   

  2012

  2.9%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  16

   

  2001

  16.5

   

  2012

  17.8

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  23.59

   

  2030

  31.36

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  72.3

  Sievietes

   

  79.8

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  14.5

  Sievietes

   

  18.4

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  52.1

  Sievietes

   

  52.3

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  35.4

  Sievietes

   

  29.4

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  41.4%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Slovākija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Atbalsts tiek organizēts reģionālā un lokālā līmenī. Ilglaicīgu aprūpi  daļēji aptver speciāla likumdošana (invalīdu un no citiem atkarīgo personu gadījumā) un daļēji arī likumdošana par citiem riskiem (invaliditāte, vecums, veselības aprūpe). Atbalsts tiek sniegts kā atbalsts natūrā (finansē reģionālās un vietējās municipalitātes) un kā naudas pabalsti (finansē valsts). Naudas pabalsti (kompensācijas pabalsti) tiek maksāti, ja izpildās noteikti nosacījumi, kur ietilpst arī personas līdzekļu pārbaude.

  Atbalstu sniedz uz subjektīvo tiesību pamata.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Personas ar nopietnām veselības novirzēm, personas ar negatīvu veselības stāvokli un personas, kurām ir nepieciešama citu cilvēku aprūpe. 

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Neformālo aprūpi sniedz radinieki (vīrs, sieva, vecāki, aizbildņi, bērni, vecvecāki, mazbērni, brāļi vai māsas, audžu bērni, sievas vai vīra vecāki, pusmāsas vai pusbrāļi, brāļu un māsu bērni) un citas fiziskas personas, kas dzīvo kopā ar aprūpējamo personu (Klātbūtnes pakalpojumu atbalsts (Príspevok na opatrovanie)).

  Formālie aprūpētāji var būt no publiskā vai privātā sektora. Institūcijās eksistē aprūpes asistenti un aprūpētāji.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

   

  Personālās palīdzības atbalsts (Príspevok na osobnú asistenciu) un  Klātbūtnes pakalpojumu atbalsts (Príspevok na opatrovanie):
  Valsts maksā arī iemaksas aprūpētāju un personīgo palīgu vecuma un invaliditātes apdrošināšanā. Ir iespējams saņemt apmaksātu atvaļinājumu, lai aprūpētu atkarīgu personu  (atvieglojuma palīdzība).

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Personai, kas saņem aprūpi natūrā, ir jāapmaksā pakalpojumu cena par atrašanos stacionārā institūcijā, atkarībā no saviem ienākumiem un īpašumiem, bet šīs personas rīcībā ir jāpaliek zināmam minimumam (20% no iztikas minimuma mēnesī). Aprūpes mājās gadījumā aprūpes saņēmēja rīcībā ir jāpaliek vismaz 130% no iztikas minimuma. Naudas pabalsta saņēmējs maksā daļu no maksas par iekārtām.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Slovākija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  18 400

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  6.6%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.36%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  6.3%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  1. līmenis:

  Paaudžu solidaritātes (Pay-as-you-go) sociālās apdrošināšanas shēma, kas tiek finansēta ar iemaksām. Atbalsta apjoms tiek noteikts no izpeļņas visas darba dzīves laikā. Speciāla shēma policistiem, kareivjiem un muitas darbiniekiem.

   2. līmenis:

  Fondētā shēma, kas tiek finansēta ar iemaksām (maksā darba devēji un valsts), kā arī no depozīta naudas. Atbalsts ir atkarīgs no uzkrātā pensiju kapitāla.

  3. līmenis:

  Papildu brīvprātīgā vecuma apdrošināšanas shēma, kas tiek finansēta ar apdrošināto personu un darba devēju iemaksām.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Vecuma pensija (Starobný dôchodok): 62 gadi

  Šis pensionēšanās vecuma līmenis tiks sasniegts 2014. gadā visām iedzīvotāju grupām.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (apdrošinātās personas un darba devēji) un valsts subsīdija.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Agrāka pensionēšanās (Predčasný starobný dôchodok).

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  1. līmenis: Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’)

  2. līmenis: fondēta

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Universāla veselības aprūpes shēma visiem iedzīvotājiem (pēc dzīves vietas), ko finansē obligātās apdrošināšanas iemaksas un valsts subsīdijas. Sistēma ar atbalstu natūrā. Dažos gadījumos tiek prasīts apdrošināto personu līdzmaksājums.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Ierobežota kompensācija, atlikums jāsamaksā pacientam (saskaņā ar veselības ierīču cenu katalogu). Piemēram, pacienta līdzmaksājumu par apakšējo ekstremitāšu protēzēm vai dzirdes aparātiem var pilnībā vai daļēji kompensēt veselības apdrošināšana, atkarībā no diagnozes, ārsta slēdziena un pacienta izvēlētās palīgierīces.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Slovākija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  17.2%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  71.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  67.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  34.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  56.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  29.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  11.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  74.0%

  Katru dienu

   

  60.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  40.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  42.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  10.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  78.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  71.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  29.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  49.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  38.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  27.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  42.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  11.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  37.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  5.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  3.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  69.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  3.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  6.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  19.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  23.0%