×
×

Slovēnija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Slovēnija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  2 055 496

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  11.8%

   

  2012

  12.5%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  2.4%

   

  2012

  4.3%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  15.5

   

  2001

  20.2

   

  2012

  24.4

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  30.41

   

  2030

  38.84

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  76.8

  Sievietes

   

  83.3

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  16.9

  Sievietes

   

  21.1

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  54

  Sievietes

   

  53.8

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  35.1

  Sievietes

   

  32.1

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  31.2%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Slovēnija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Speciālas shēmas nav. Atbalstu natūrā sniedz un naudas pabalstus izmaksā dažādi sociālās apdrošināšanas virzieni (pensiju un invaliditātes apdrošināšana, veselības apdrošināšana, vecāku apdrošināšana un sociālo asistentu pakalpojumi). Tiek organizēta centralizēti, sniegta reģionālā līmenī.

  Ilglaicīgi naudas pabalsti:

  -    Pabalsti pēc dzīves vietas: Invaliditātes pabalsts  (nadomestilo za invalidnost), Papildinājums aprūpes un asistenta pakalpojumiem (dodatek za tujo nego in pomoč), Speciālais bērna aprūpes pabalsts (dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo), un Daļējs maksājums par ienākumu zudumu (delno plačilo za izgubljeni dohodek).

  -    Apdrošināšanas pabalsti: Asistentu pakalpojumu un klātbūtnes pabalsts  (dodatek za po moč in postrežbo).

  -    Ilglaicīgs atbalsts natūrā: -      Ilglaicīgs atbalsts natūrā (Aprūpe mājās un stacionārā) notiek pēc dzīves vietas. Publiskos sociālos pakalpojumus nodrošina sociālā darba centri (Center za socialno delo) un vecu ļaužu nami (domovi za starejše). Shēmu finansē ar sociālās apdrošināšanas iemaksām un no municipālā budžeta. Stacionārās aprūpes vietā persona var izvēlēties Ģimenes asistentu (družinski pomočnik).

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Veselības apdrošināšana: visi, kas ir likumīgi iesaistīti ražīgā darbā un viņu ģimenes locekļi, kā arī Slovēnijas pilsoņi, kuri ir ietverti Finansiālā sociālā palīdzībā (FSP) (denarna socialna pomoč) vai atbilst (FSP) nosacījumiem. Ir iespēja brīvprātīgai papildapdrošināšanai pret līdzmaksājumiem par medicīniskiem pakalpojumiem, kurus obligātā apdrošināšana nesedz pilnā apjomā.

  Pensiju un invaliditātes apdrošināšana: aktīvie iedzīvotāji (darba ņēmēji, pašnodarbinātie, fermeri), bezdarba pabalsta (denarno nadomestilo za brezposelnost) saņēmēji un bezdarbnieki, kas ir tiesīgi uz daļēju maksājumu par ienākumu zudumu, kā arī tie, kas ir iestājušies brīvprātīgā militārā dienestā. Dažām kategorijām ir iespēja brīvprātīgai dalībai (personas bezalgas atvaļinājumā, bezdarbnieki, studenti u.c.).

  Sociālo asistentu pakalpojumi: Slovēnijas Republikas iedzīvotāji.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Stacionārās aprūpes vietā personai ir tiesības izvēlēties ģimenes asistentu (družinski pomočnik). Ģimenes asistents tiek izdalīts invalīdam, kuram ir nepieciešama palīdzība visās ikdienas dzīves aktivitātēs. To dara vietējais Sociālā darba centrs. Ģimenes asistentam maksā vietējā municipalitāte (€697.44 – bruto alga).

  Sociālo asistentu pakalpojumus galvenokārt sniedz publiskās vai privātās institūcijas, kurām ir publiskā licence un licence šādu darbu veikšanai.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Aprūpētāju apmaksā, ja persona, kurai pienākas stacionārā aprūpe, tās vietā izvēlas ģimenes asistentu (družinski pomočnik)  Ģimenes asistents tiek izdalīts invalīdam, kuram ir nepieciešama palīdzība visās ikdienas dzīves aktivitātēs. To izdara vietējais Sociālā darba centrs. Ģimenes asistentam maksā vietējā municipalitāte (€734.15 mēnesī – bruto alga).

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Sociālās apdrošināšanas pakalpojumi ir bezpeļņas un tos veic publiskie servisi vai koncesiju turētāji. Pakalpojumu saņēmējiem ir jāsedz sociālo pakalpojumu (aprūpe mājās, ilgstošās aprūpes iestādēs) izmaksas, atbilstoši savām finansiālajām iespējām.

  Pastāvīgas finansiālās palīdzības saņēmēji, kura ir vienīgais iztikas avots, un invaliditātes pabalstu saņēmēji ir izslēgti no līdzmaksājuma par visiem pakalpojumiem, izņemot aprūpes pakalpojumus ilgstošās aprūpes iestādēs.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Slovēnija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  21 000

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  10.1%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.15%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  20.9%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, kas tiek finansēta ar aktīvo iedzīvotāju (darba ņēmēju un pašnodarbināto) iemaksām, nodrošina ar izpeļņu saistītu pensiju, kura ir atkarīga no izpeļņas un apdrošināšanas stāža.

  Obligātā papildpensijas apdrošināšana personām smagos un veselībai kaitīgos darbos.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Ar likumu noteikts pensionēšanās vecums ir 61 gadi sievietēm un  63 gadi vīriešiem.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (apdrošinātās personas, darba devēji) un valsts garantija.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Bezdarbnieka paplašinātais pabalsts (podaljšano plačevanje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za brezposelne osebe): par maksimums vienu gadu pirms pensionēšanās, Nodarbinātības dienests par veciem cilvēkiem  maksā vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iemaksas tieši Pensiju un Invaliditātes apdrošināšanas institūcijā (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

  Pagarināts pabalsta izmaksas termiņš vecākiem bezdarbniekiem.

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’)

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, ko finansē iemaksas, kuras faktiski aptver visus pilsoņus un citus iedzīvotājus, kas nodarbojas ar likumīgām darbībām, kā arī šo visu cilvēku ģimenes locekļus.

  Ir iespēja brīvprātīgai papildapdrošināšanai līdzmaksājumiem par medicīniskiem pakalpojumiem, ko obligātā apdrošināšana nesedz pilnā apjomā, kas aptver 95% iedzīvotāju Slovēnijā.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Bez maksas bērniem, studentiem un citiem, kuriem ir tiesības uz 100% atlaidi.

  Obligātā veselības apdrošināšana sedz 70% no maksas par ortopēdiskiem palīglīdzekļiem, ortozēm, dzirdes aparātiem un citiem medicīniskiem palīglīdzekļiem (30% līdzmaksājums) un 10% no cenas par redzes palīgierīcēm (90% līdzmaksājums).

  Ir pieejama brīvprātīga līdzmaksājumu papildapdrošināšana.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Slovēnija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  8.8%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  59.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  56.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  38.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  67.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  37.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  21.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  65.0%

  Katru dienu

   

  53.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  28.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  48.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  6.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  69.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  58.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  40.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  24.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  47.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  12.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  34.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  23.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  26.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  0.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  13.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  3.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  62.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  4.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  4.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  13.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  25.0%