×
×

Somija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Somija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  5 401 267

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  11.6%

   

  2012

  13.3%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  3.4%

   

  2012

  4.9%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  19.8

   

  2001

  22.4

   

  2012

  27.7

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  36.18

   

  2030

  42.74

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  77.3

  Sievietes

   

  83.8

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  17.7

  Sievietes

   

  21.7

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  57.7

  Sievietes

   

  58.3

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  38.0

  Sievietes

   

  36.4

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  57.0%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Somija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Universālās shēmas, kas tiek finansētas no nodokļiem vai no iemaksām, atkarībā no shēmas. Ir pieejami gan naudas pabalsti, gan atbalsts natūrā. Personām ar smagu invaliditāti ir tiesības uz municipalitāšu sniegtajiem pakalpojumiem pēc Invalīdu palīdzības un atbalsta akta.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Visi iedzīvotāji

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Pakalpojumus sniedz municipalitātes. Municipalitātes ir atbildīgas gan par pakalpojumiem, ko sniedz pašas, gan par tiem, ko sniedz kopā ar citām municipalitātēm, kā arī par tiem, ko pēc līguma sniedz privātie pakalpojumu sniedzēji.

  Neformālie aprūpētāji: Līgums starp neformālo aprūpētāju un municipalitāti, kurš satur individuālo pakalpojumu plānu.

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji: Līgums starp municipalitāti un pakalpojumu sniedzēju.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Aprūpētāja pabalsts: atkarīgs no municipalitātes, minimālais ir  €353,62 mēnesī. Aprūpētāji, kuriem ir līgums ar municipalitāti, saņem 3 brīvas dienas mēnesī.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Personīgā piedalīšanās publiski organizētajā ilglaicīgā aprūpē (vairāk kā 3 mēneši) ir atkarīga no ienākumiem. Maksa nedrīkst pārsniegt 85% no personas tīrajiem mēneša ienākumiem (ja personai ir laulātais, kura ienākumi ir zemāki, maksa nedrīkst pārsniegt 42.5% no viņu abu kopīgiem tīrajiem. Neatkarīgi no visiem šiem noteikumiem, personas rīcībā ir jāpaliek vismaz €97 mēnesī personīgiem izdevumiem.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Somija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  28 800

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  10.7%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.7%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  18.9%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Duālā sistēma:

  (1)      apdrošināšanas sistēma (ar likumu noteikta, ar izpeļņu saistīta pensija, Työeläke), kuru finansē no visu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (darba ņēmēji, pašnodarbinātie, fermeri) iemaksām, nodrošina ar izpeļņu saistītu pensiju, kas atkarīga no iemaksu apjoma un apdrošināšanas stāža  un

  (2)      visaptverošā no nodokļiem finansētā sistēma (nacionālā pensija (Kansaneläke) un garantētā pensija (Takuueläke) garantē minimālo pensiju.

  Pensiju shēmas ir integrētas un, ja ar likumu noteiktā, ar izpeļņu saistītā pensija (Työeläke) pārsniedz noteiktu robežu, nacionālā pensija (Kansaneläke) netiek maksāta.

  Bez tam, apmēram 3% no iedzīvotājiem vecumā 15-64 gadi piedalās papildu 2. līmeņa pensiju sistēmā.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Nacionālā pensija (Kansaneläke) un garantētā pensija (Takuueläke): 65 gadi.

  Ar likumu noteikta, ar izpeļņu saistīta pensija (Työeläke): Vecuma pensija pēc izvēles vecumā no 63 līdz 68 gadi. Publiskajā sektorā ir zemāks individuālais pensionēšanās vecums.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Nacionālā pensija (Kansaneläke) un garantētā pensija (Takuueläke): nodokļi.

  Ar likumu noteikta, ar izpeļņu saistīta pensija (Työeläke): Iemaksas (darba ņēmēji, darba devēji, pašnodarbinātie) plus valsts subsīdija (fermeru, mācību stipendiju saņēmēju, pašnodarbināto personu un jūrnieku pensiju shēmas).

  Pensiju uzkrāšana nestrādāšanas periodos ir uzlabota: pensija tiek uzkrāta bērna kopšanas atvaļinājumā līdz 3 gadu vecumam un studiju periodā līdz 5 gadiem. Pensijas par šiem periodiem tiek aprēķinātas, pieņemot fiksētus mēneša ienākumus €675.98 apjomā, un tās finansē valsts.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Bezdarbnieka pensija (Työttömyyseläke).

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Nacionālā pensija (Kansaneläke) un garantētā pensija (Takuueläke): finansē valsts.

  Ar likumu noteikta, ar izpeļņu saistīta pensija (Työeläke): daļēji finansētā sistēma un daļēji  paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’).

  Nepilnā laika pensija (Osa-aikaeläke): paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’).

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Publiskie veselības pakalpojumi visiem iedzīvotājiem (pēc dzīves vietas), ko pārvalda municipalitātes. Tiek finansēti no nodokļiem un pacientu līdzmaksājuma. Privātie veselības pakalpojumi papildina publisko shēmu. Privātos veselības pakalpojumus daļēji atmaksā vispārējā slimības apdrošināšana.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Veselības centrs: protēzes un dzirdes aparāti lielākā daļā gadījumu ir par velti.

  Slimības apdrošināšana: neatmaksā.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Somija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  11.8%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  76.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  74.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  48.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  85.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  43.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  15.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  88.0%

  Katru dienu

   

  78.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  82.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  70.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  10.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  88.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  76.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  50.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  35.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  58.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  8.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  54.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  25.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  17.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  24.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  5.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  79.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  2.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  3.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  13.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  38.0%