×
×

Zviedrija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Zviedrija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  9 482 855

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  12.1%

   

  2012

  13.6%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  5.1%

   

  2012

  5.3%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  27.7

   

  2001

  26.8

   

  2012

  29.2

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  33.47

   

  2030

  37.21

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  79.9

  Sievietes

   

  83.8

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  18.5

  Sievietes

   

  21.3

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  71.1

  Sievietes

   

  70.2

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  41.7

  Sievietes

   

  39.0

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  72.3%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Zviedrija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Personas, kas nespēj nodrošināt savas ikdienas vajadzības, ir tiesīgas saņemt atbalstu no sociālās labklājības komitejas. Nacionālā likumdošana garantē, ka indivīdam tiek nodrošināts saprātīgs dzīves standarts. Kā tas tiks sasniegts, tas var atšķirties atkarībā no vietējiem apstākļiem.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Visi iedzīvotāji.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Municipalitātes atbild par lēmumu pieņemšanu, pakalpojumu finansēšanu un to nodrošināšanu. Municipalitātes to var izdarīt dažādos veidos. Pakalpojumus var sniegt municipalitātes nodarbināts personāls, vai vairāku municipalitāšu kopīgi uzturēta organizācija, vai kādi nolīgti privāti pakalpojumu sniedzēji, ieskaitot bezpeļņas organizācijas, kas nodrošina indivīdam izvēles brīvību.

  Neformālie aprūpētāji:

  Ļoti bieži ir tā, ka laulātie palīdz viens otram vai saņem palīdzību no bērniem vai citiem radiniekiem. Lielāko daļu no praktiskās palīdzības, piem. iepirkšanās reizi nedēļā, sniedz aprūpētāji, kas ir tuvi ģimenei. Viena no četrām 55 gadu vecām vai vecākām personām ir neformālais aprūpētājs. Lielāko daļu no ikdienas personīgā asistenta pienākumiem veic profesionāļi.

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji:

  Tā kā vecu cilvēku aprūpe pēc likuma ir municipalitāšu atbildībā, tām arī ir jānodrošina pakalpojumu sniegšana.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Municipalitāšu atbalsts, piem., informācijas sniegšana, aprūpētāju grupu atbalsts, brīvdienas pēc pieprasījuma vai pēc grafika, aprūpētāju centri ar aktivitātēm.

  Naudas pabalsti, ieskaitot pabalstus radiniekiem, tiek aprēķināti pēc aprūpes stundu skaita. Samaksa var balstīties uz kritērijiem, kas atšķiras no aprūpes stundu skaita. Nacionāli noteiktas kārtības par naudas pabalstiem nav un dažās municipalitātēs tos nemaksā.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Aprūpes izmantotāju līdzmaksājumi ir mazi. Eksistē nacionāla aizsardzība pret augstām cenām. 2012. gadā maksimālā maksa par vecu cilvēku aprūpi bija SEK 1760 (€202) mēnesī. Par medicīnisko aprūpi maksimālā maksa bija SEK 1100 (€126) gadā. Par zālēm maksimālā maksa bija SEK 2200 (€252) gadā. Indivīdiem ir tiesības rezervēt mērenu naudas summu īrei un vismaz  SEK 4967 (€570) iztikai, un tikai no pārējiem ienākumiem municipalitāte var iekasēt maksu par vecu cilvēku aprūpi. Laulātiem pāriem vismaz SEK 4197 (€482) mēnesī.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Zviedrija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  31 800

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  9.6%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  2.33%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  18.2%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Publiskā vecuma pensiju  (ålderspension) sistēma ir obligātā un universālā shēma, kas sastāv no trim daļām:

  ·   no izpeļņas atkarīga vecuma pensija  (inkomstpension) un no izpeļņas atkarīga papildpensija (tilläggspension), ko finansē no iemaksām pēc paaudžu solidaritātes principa (’pay-as-you-go);

  ·   pilnīgi fondēta rezerves piemaksas pensija (premiepension) ar individuāliem kontiem;

  ·   no nodokļiem finansēta garantētā pensija (garantipension) visiem iedzīvotājiem, kuri nesaņem no izpeļņas atkarīgo vecuma pensiju vai tā ir maza.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Elastīgs pensionēšanās vecums no 61 gada. Iespējams strādāt līdz 67 gadu vecumam  ar darba devēja piekrišanu.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (apdrošinātās personas un darba devēji) un nodokļi.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Nav īpašu priekšrocību.

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Jaukta sistēma: daļēji paaudžu solidaritātes sistēma (’pay as you go’) un daļēji fondēta.

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  No nodokļiem finansēti veselības pakalpojumi visiem iedzīvotājiem (pēc dzīves vietas) reģionu atbildībā. Sistēma ir universāla un obligāta.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Pagastu padomes vai reģioni (landsting vai regioner) nodrošina palīgierīces uz zināmiem nosacījumiem.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Zviedrija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  2.4%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  66.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  75.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  45.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  88.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  47.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  18.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  91.0%

  Katru dienu

   

  80.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  79.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  78.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  16.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  90.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  84.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  48.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  40.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  47.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  15.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  44.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  33.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  28.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  23.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  10.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  82.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  7.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  1.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  14.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  44.0%