• EN
  • FR
  • ES
  • IT
  • LV
  • RO
×
×

Competența cadru în domeniul tehnologiilor digitale

dezvoltarea competențelor pentru lucrătorii de îngrijire la domiciliu.

Consorțiul Carer+ finalizează în prezent cercetarea care va duce la dezvoltarea competenței cadru din domeniul tehnologiilor digitale. Dar în primul rând ce este un cadru de competențe? Cum îi poate ajuta acest cadru de competențe pe lucrătorii de îngrijire la domiciliu și îngrijitorii din mediul familial?

Scopul unui cadru de competențe este acela de a oferi o imagine clară, sistematică asupra cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor care vor face o persoană competentă într-un anumit domeniu de muncă sau studiu.

Cadrele de competență își organizează, de obicei, elementele utilizând cel puțin două dimensiuni. În primul rând, tipurile de activități țintă și sarcinile de lucru sunt descrise, iar cunoștințele solicitate, aptitudinile și atitudinile sunt asociate cu acestea. În al doilea rând, este important, de asemenea, să se definească diferite niveluri de competență,care vor indica cât de complexe trebuie să fie cunoștințele, aptitudinile și atitudinile pentru a ajunge la diferite nivele, de exemplu, de la începător la avansat.

Astfel, cadrul de competențe Carer+ va oferi lucrătorilor de îngrijire la domiciliu și îngrijitorilor un instrument de referință care îi va ajuta să își evalueze competența lor digitală și să își planifice dezvoltarea lor ulterioară într-un mod organizat și orientat către rezultate. Folosind acestcadru de competență, îngrijitorul va fi capabil să spună ce cunoștințe și aptitudini posedă în prezent, la ce nivel sunt acestea, și să își dorească îmbunătățirea celor mai bune competențe.

Fundația EOS România (www.eos.ro) fa ce parte din consorțiul Carer+ , aducându - și contribuția în proiect în cadrul mai multor pachete de lucru, dar cu precădere în cel cu privire la metodologie și pilotarea activităților de training. Un număr de 50 de lucrători de îngrijire, cu precădere din zona de Vest a țării vor fi implicați la nivel național în  activitățile de training și pilotare precum și beneficiarii acestora, persoane vârstnice peste 65+ de ani.

Pentru mai multe informații cu privire la activitățile derulate în cadrul proiectului CARER+ la nivel național, vă rugăm contactați:

Coordonator național:
Cornelia Popescu
Fundația EOS România
E-mail: cornelia.popescu@eos.ro
Telefon: 0256.498.172