• EN
  • FR
  • ES
  • IT
  • LV
  • RO
×
×

Eiropas projekts Carer+ sekmēs digitālo tehnoloģiju izmantošanu aprūpes jomā

Starptautiskā 14 organizāciju partnerībā uzsākts Eiropas projekts aprūpes jomā Carer+. Projekta mērķis ir attīstīt IKT kompetences aprūpētājiem, kas sniedz atbalstu veciem cilvēkiem mājās, tādējādi iezīmējot jaunu un nozīmīgu aprūpes darbības virzienu. Projekta ietvaros plānots iepazīstināt ar jauniem un viegli izmantojamiem tehnoloģiju rīkiem, kas balstīti uz internet un pielāgoti veciem cilvēkiem. Tāpat tiks veikts izpētes darbs un nepieciešamo prasmju apzināšana, pasniedzēju apmācība, pieredzes apmaiņa, kā arī tiks izveidota tiešsaistes vide aprūpētājiem, kurā būs pieejami mācību materiāli un nodrošināta iespēja savstarpējai saziņai un komunikācijai.

Šodien vairumā Eiropas valstu sociālās aprūpes sistēmas nodrošina iespēju saņemt nepieciešamo aprūpi mājās. Sabiedrības novecošanās ir nopietns izaicinājums Eiropas ekonomikai, jo īpaši ņemot vērā finanšu krīzes ietekmi, tādēļ ir svarīgi pārskatīt sociālās aprūpes sistēmu, lai padarītu to efektīvāku. Daudziem veciem cilvēkiem nepieciešamību pēc aprūpes pavada tādas problēmas kā kvalificētu aprūpes speciālistu trūkums, pamata pakalpojumu (transports, pielāgots mājoklis) neesamība, vientulība. Nesen veiktie pētījumi liecina, ka arvien lielāks skaits vecu cilvēku var izmantot tiešsaistes pakalpojumus un ka modernās IKT un AAL (Ambient Assisted Living) tehnoloģijas var radikāli uzlabot to dzīvi. Galvenais starpnieks starp tehnoloģijām un veciem cilvēkiem ir aprūpes darbinieks vai kopējs, kas tiem palīdz ikdienā viņu dzīves vietā.

Carer+ projekta mērķis ir sniegt atbalstu šiem aprūpes veicējiem. Projekta ietvaros tiks izveidots unikāls IKT zināšanu un prasmju ietvars ar atbilstošu digitālo prasmju sertifikāciju aprūpes darbiniekiem. Balstoties uz to tiks izstrādāta neformālās apmācības prasmju metodoloģija, mācību vide un materiāli. Projektā izstrādātā metodoloģija tiks aprobēta 5 valstīs, iesaistot kopumā 500 aprūpes darbiniekus. Ņemot vērā šos pilottestēšanas rezultātus, tiks izstrādātas projekta vadlīnijas, kas būs gatavas pārnesei un ieviešanai citās valstīs.

Latvijas partneri:
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)
E-pasts: office@likta.lv

Latvijas Samariešu apvienība (LSA)
E-pasts: samariesi@samariesi.lv

Interesentiem tiek piedāvāts iesaistīties sekojošās projekta aktivitātēs:
-    Projekta rezultātu novērtēšana
-    Kvalitātes stiprināšana projekta gaitā (ieteikumi, kritiskais novērtējums)
-    Projekta mērķu un rezultātu uzturēšana saskaņoti ar iesaistīto pušu interesēm
-    Kritisko faktoru, potenciālo risku un konfliktu identificēšana projekta sākuma stadijā
-    Politiskie apsvērumi, ietekmes novērtējums
-    Iesaistīšanās diskusijās, tiešsaistes semināros, kuros īpaši aicinām Jūs izteikt savu viedokli par:

  • -    digitālo prasmju nepieciešamību aprūpētājiem
  • -    mācību programmām un materiāliem

Projekta dalībnieki aicina Jūs pievienoties dažāda līmeņa aktivitātēs, atkarībā no Jūsu laika un interesēm.