• EN
  • FR
  • ES
  • IT
  • LV
  • RO
×
×

Lansarea etapei de pilotare a proiectului Carer+ in România

Evenimentul a avut loc în localitatea Lupeni, județul Hunedoara și la acesta au participat peste 20 de îngrijitori la domiciliu (voluntari)/viitori cursanți în cadrul proiectului CARER+. Cu ocazia participării la acest eveniment aceștia au primit materiale și informații cu privire la procesul de pilotare derulat în cadrul proiectului și au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri detaliate referitoare la acest subiect.

La acest eveniment, a participat de asemenea și una dintre organizațiile partenere la nivel național „Centrul de Afaceri Master”, care coordonează activitățile de pilotare în regiunea Deva, județul Hunedoara. Partenerul regional a oferit sprijinit în organizarea evenimentului Fundației EOS care este coordonatorul național al proiectului CARER+, precum și sprijin în oferirea informațiilor necesare cu privire la pilotare.

Reprezentanți ai conducerii organizației „Crucea Roșie” au fost de asemenea prezenți la eveniment și au împărtășit cu îngrijitorii la domiciliu diferite experiențe legate de utilizarea tehnologiei în furnizarea servicii de îngrijire la domiciliu.

Încă de la începutul proiectului CARER+, Filiala Hunedoara Crucea Roșie Română, a demonstrat un mare interes față de activitățile proiectului,  în special cele legate de partea de formare și etapa de pilotare.

Cea mai mare parte a personalului din această filială deține informații cu privire la procesul de tele-asistență și modul în care aceasta trebuie furnizată, dar din păcate, până acum acestora le-a lipsit infrastructura tehnică pentru a oferi aceste servicii în mod corespunzător.

Voluntarii de la Crucea Roșie oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și sunt interesați să participe în acest proiect cu scopul de a-și îmbunătăți abilitățile și cunoștințele de lucru și de a învăța cum să utilizeze aceste noi tehnologii în beneficiul persoanelor pe care le au în îngrijire.

Au fost discutate probleme cu privire la eligibilitatea grupului țintă, în vederea selectării acelor îngrijitori la domiciliu care sunt eligibili în cadrul proiectului, din rândul celor care și-au exprimat interesul de a participa la activități de pilotare.

De asemenea, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate și platformele online care vor fi utilizate pe parcursul întregului proces de pilotare – în special platforma Moodle și platforma socială dar a fost prezentată și structura arhitecturii de învățare. 

Participanții au avut o mulțime de întrebări cu privire la materialele de formare și modul în care cursul va fi livrat, dar au fost interesați și de echipamentele și tehnologiile utilizate în cadrul procesului de pilotare.

A fost oferit feedback cu privire la noile tehnologii precum tablete de internet cu cititoare și etichete NFC încorporate iar organizatorii au explicat îngrijitorilor la domiciliu care sunt beneficiile aduse de aceste noi tehnologii în viața persoanelor vârstnice.

Aceștia au fost foarte cooperanți și dornici să înceapă cursul de formare. Cel mai important rezultat al acestui eveniment a fost recrutarea unui număr de 20 de îngrijitori formali la domiciliu care în acest moment au fost deja informaţi cu privire la următoarele etape ce se vor derula în cadrul proiectului.