• EN
  • FR
  • ES
  • IT
  • LV
  • RO
×
×

Portalul european pentru profesionalizarea îngrijitorilor și a persoanelor care oferă îngrijire

Proiectul CARER+ tinde să contribuie la dezvoltarea competenţelor digitale ale îngrijitorilor şi persoanelor care oferă îngrijire din Europa pentru ca aceştia să-şi poată îmbunătăţi abilităţile şi să obţină acreditarea în utilizarea TIC pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor îngrijite şi, de asemenea, pentru a fi mai activi în societate, a avea o mobilitate mult mai mare, acces la un loc de muncă mai bun, în timp ce iau parte la oportunităţi de dezvoltare profesională.

Unul dintre rezultatele cheie ale proiectului este portalul European pentru profesionalizarea îngrijitorilor şi persoanelor care oferă îngrijire. Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu se referă la procesul prin care ocupaţia de îngrijitor se transformă într-o profesie adevărată de cea mai mare integritate şi competenţă ce poate avea un impact în calitatea vieţii persoanelor îngrijire: o îngrijire mai bună înseamnă mai multe persoane îmbătrânind frumos în comunitate şi acasă.

Portalul european reprezintă un instrument fundamental în acest proces. Se doreşte a fi punct de intrare unic pentru informaţii, resurse şi reţea şi vizează părţile interesate ale lanţului de importanţă a sectorului îngrijirii la domiciliu.

Portalul va facilita:

  • Identificarea şi descrierea competenţelor digitale legate de sectorul îngrijirii la domiciliu;
  • Stabilirea calificărilor pentru îngrijitori în cadrul statelor membre europene;
  • Implementarea unei prevederi coerente de VET(educație profesională și formare) şi oportunităţi de educare a adulţilor în scopul dezvoltării şi validării competenţelor digitale ale îngrijitorilor la domiciliu din Europa;
  • Acces centralizat şi facilitate în schimbul de cunoştinţe şi experienţa legată de dezvoltarea competenţelor digitale în acest sector.