• EN
  • FR
  • ES
  • IT
  • LV
  • RO
×
×

Instrumentele TIC contribuie la creșterea eficientei furnizării serviciilor de îngrijire la domiciliu

Cursanții de la centrul de instruire din județul Hunedoara, precum si toți ceilalți participanți la trainingurile si pilotarea proiectului Carer+, au fost încurajați constant sa testeze impactul si relevanta tabletelor, a funcțiilor acestora si a aplicațiilor instalate, privind modul in care se integrează in activitatea lor zilnica.

După primele saptamani de instruire si pilotare, aceștia au putut sa ne furnizeze feedback valoros privind aspectele vizate. Toți participanții la proiect au constatat cu plăcere ca tabletele le ușurează munca zilnica din mai multe puncte de vedere: calendarul si planificatorul ii ajuta sa isi planifice mai eficient si exact activitatea, sa prioritizeze activitățile si sa evite suprapunerea acestora, accesul la Internet le permite sa se conecteze rapid si in timp real la toate informațiile relevante privind activitatea lor (informații despre autoritățile publice locale care vizează beneficiarii de îngrijire: localizare, program de funcționare, funcționarii publici responsabili cu problemele vizate, informații noi si actualizate despre noi metode si tehnici terapeutice si de îngrijire, etc.), iar aplicațiile pentru comunicare si rețelele sociale le permit sa păstreze constat legătura cu colegii din județ si din tara, cu alți profesioniști din domeniu si cu asociațiile profesionale de specialitate.