• EN
  • FR
  • ES
  • IT
  • LV
  • RO
×
×

Servicii integrate de furnizare a îngrijirii la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Ca urmare a cursurilor de formare derulate în cadrul proiectului CARER+, îngrijitorii la domiciliu din cadrul organizațiilor “Federația Caritas Timişoara” şi “Serviciul de Ajutor Maltez din Timisoara” şi-au testat cunoștințele dobândite pe parcursul trainingului de formare TIC prin parcurgerea testelor finale existente la finalul fiecărui modul de curs.

Trainingul din cadrul programului CARER+ a fost format din 5 cursuri, fiecare curs cuprinzând mai multe săptămâni și o serie de activități de realizat de către participanți. Cele cinci module de curs au cuprins o gamă largă de deprinderi și competențe precum:

1 –  Cunoștințe fundamentale

2 – Proiectarea intervențiilor de asistenta sociala folosind TIC

3 – Profesionalizare si Managementul Serviciului de Îngrijire Sociala, Intervenții TIC

4 – Furnizarea de Îngrijire Sociala folosind TIC: beneficiari Independenți si Asistați

5 – Furnizarea de Îngrijire Sociala folosind TIC: Incluziunea Sociala.

Pentru ca informațiile acumulate să fie fixate și însușite mai bine, o serie de teste intermediare din cadrul activităților au fost rezolvate pe platforma Moodle atât individual cât și cu sprijinul mentorilor din proiect.