• EN
  • FR
  • ES
  • IT
  • LV
  • RO
×
×

Testarea cunoştinţelor acumulate ca urmare a derulării cursului pilot în România

Perioada prevăzută atât testelor, exercițiilor intermediare cât și a celor  finale a fost cea in care îngrijitorii la domiciliu din România au avut cea mai mare nevoie de sprijin și suport din partea mentorului și a formatorilor pentru a-și putea evalua cunoștințele însușite.

De asemenea aceste teste au reprezentat o recapitulare bine venită a celor învățate dându-le posibilitatea îngrijitoarelor să-și autoevalueze cunoștințele acumulate și să-și întipărească  într-un mod cât mai precis cele învățate în decursul acestor luni de zile.