×
×

Caring for older people at home

English

Lansarea etapei de pilotare a proiectului Carer+ in România

Evenimentul a avut loc în localitatea Lupeni, județul Hunedoara și la acesta au participat peste 20 de îngrijitori la domiciliu (voluntari)/viitori cursanți în cadrul proiectului CARER+. Cu ocazia participării la acest eveniment aceștia au primit materiale și informații cu privire la procesul de pilotare derulat în cadrul proiectului și au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri detaliate referitoare la acest subiect.


The subjects of care and support networks

Taking care of the elderly and promoting home care means supporting individuals in their ongoing personal objectives, taking into account the vulnerability and possible loss of autonomy, as well as the resources available to continue to gain and understanding challenges and possibilities of future.